Chwilio ein Cronfa Ddata Adnoddau

Eich canlyniadau chwilio

Yn dangos canlyniadau gan ddefnyddio rhai o'ch termau chwilio

1. Grwp Prif Swyddogion Ieuenctid: Arolygu gwasanaethau addysg yr awdurdodau lleol i blant a phobl ifanc – gwasanaethau ieuenctid yr awdurdodau lleol

Mae’r papur hwn wedi’i lunio er cymorth i swyddogion arweiniol newydd a phrofiadol gwasanaethau ieuenctid yr awdurdodau lleol. Ei ddiben yw rhoi gwybodaeth, cymorth a…
Awdur: Grwp Prif Swyddogion Ieuenctid, 2012

Disgrifiad

Mae’r papur hwn wedi’i lunio er cymorth i swyddogion arweiniol newydd a phrofiadol gwasanaethau ieuenctid yr awdurdodau lleol. Ei ddiben yw rhoi gwybodaeth, cymorth a chyfarwyddyd. At hynny, mae’n bosibl y bydd yn sbarduno trafodaethau am rôl y gwasanaeth ieuenctid yn y dyfodol ynglŷn â helpu awdurdodau lleol i gyflawni eu swyddogaethau statudol o ran gwasanaethau cynorthwyo’r ifainc.

Yn ogystal â’r papur hwn, rydyn ni wedi llunio papur arall ac ynddo sylwadau Estyn am wasanaethau ieuenctid yn sgîl arolygu darpariaeth addysg yr awdurdodau lleol rhwng 2004 a 2012, gan gynnwys amryw arferion da welodd yr arolygwyr yn ystod y cyfnod hwnnw.


Maint y ffeil
299.17KB

2. Grwp Prif Swyddogion Ieuenctid: Atal troseddu ymhlith pobl ifanc Cymru – rôl gwaith ieuenctid

Awdur: Grwp Prif Swyddogion Ieuenctid 2016

Maint y ffeil
274.07KB

3. Grwp Prif Swyddogion Ieuenctid: Llesiant emosiynol ac iechyd meddwl pobl ifanc yng Nghymru - pa gyfraniad all gwaith ieuenctid ei wneud?

Papur trafod ar ran Cylch Prif Swyddogion Ieuenctid Cymru
Awdur: Grwp Prif Swyddogion Ieuenctid 2016

Disgrifiad

Papur trafod ar ran Cylch Prif Swyddogion Ieuenctid Cymru


Maint y ffeil
216.54KB

4. Grwp Prif Swyddogion Ieuenctid: Sylwadau Estyn am Wasanaeth Ieuenctid Cymru, 2004-2012

Mae Grŵp Prif Swyddogion Ieuenctid Cymru (PYOG) wedi paratoi'r papur hwn i ledaenu themâu arferion da yn bennaf, fel y bydd modd gwella ansawdd gwaith…
Awdur: Grwp Prif Swyddogion Ieuenctid, 2012

Disgrifiad

Mae Grŵp Prif Swyddogion Ieuenctid Cymru (PYOG) wedi paratoi'r papur hwn i ledaenu themâu arferion da yn bennaf, fel y bydd modd gwella ansawdd gwaith ieuenctid a chyflwyno tystiolaeth bod safonau'r gwaith hwnnw wedi bod yn uchel yn ystod y cyfnod dan sylw (8 mlynedd).

Mae rôl Estyn ynglŷn â Gwasanaeth Ieuenctid Cymru wedi newid dros y degawd diwethaf. Ar un adeg, roedd y gwasanaeth yn destun arolygu trylwyr. Ar ôl i’r drefn honno ddod i ben, byddai arolygwyr yn rhoi adborth amdano yn rhan o’r golwg ehangach ar wasanaethau cynorthwyo’r ifainc. Erbyn hyn, fodd bynnag, yn ôl y trefniadau presennol ar gyfer arolygu gwasanaethau addysg yr awdurdodau lleol i blant a phobl ifanc, does dim gofyn i roi adborth penodol amdano.


Maint y ffeil
350.28KB

5. Gwaith Ieuenctid yng Nghymru: Egwyddorion a Dibenion 2014

Dwyieithog. Prif amcan y ddogfen yw nodi’r egwyddorion allweddol sydd wrth wraidd gwaith ieuenctid a bwrw golwg gyffredinol ar ei ddibenion ac ar y gwaith o’i ddarparu. Mae cynnwys y…
Awdur: gan Grwp Adolygu Gwaith Ieuenctid yng Nghymru, Ionawr 2014

Disgrifiad

Dwyieithog. Prif amcan y ddogfen yw nodi’r egwyddorion allweddol sydd wrth wraidd gwaith ieuenctid a bwrw golwg gyffredinol ar ei ddibenion ac ar y gwaith o’i ddarparu. Mae cynnwys y ddogfen yn ymwneud yn benodol â gwaith ieuenctid yng Nghymru, ond mae’n debyg y bydd yn cyd-fynd ag egwyddorion, dibenion ac ymarfer gwaith ieuenctid mewn rhannau eraill o’r DU a Gweriniaeth Iwerddon.


Maint y ffeil
667.44KB

6. Gwariant Defnyddwyr yn eu Harddegau yn 1959

GWARIANT DEFNYDDWYR YN EU HARDDEGAU YN 1959

Disgrifiad

GWARIANT DEFNYDDWYR YN EU HARDDEGAU YN 1959


Maint y ffeil
131.55KB

7. Gwasanaethu'r Ifanc: Cylchlythyr 1486

GWASANAETHU’R IFANC

Disgrifiad

GWASANAETHU’R IFANC


Maint y ffeil
78.86KB

8. Gweithio Gyda Grwpiau Ieuenctid yn y Gymuned: Dull Gweithio Proffesiynol - Hanfodion Sefydlu Grwp Ieuenctid

Ysgrifennwyd y llyfryn hwn ar gyfer pobl mewn cymunedau sydd am sefydlu grwp ieuenctid lleol. Mae’n cymryd yn ganiataol y bydd y bobl hyn fel arfer…

Disgrifiad

Ysgrifennwyd y llyfryn hwn ar gyfer pobl mewn cymunedau sydd am sefydlu grwp ieuenctid lleol. Mae’n cymryd yn ganiataol y bydd y bobl hyn fel arfer yn wirfoddolwyr, sef rhai sy’n gweithio heb dâl. Nid yw’r llyfryn hwn yn honni bod yn ddogfen hollgynhwysol, ond yn hytrach fframwaith yn dangos sut i gychwyn.


Maint y ffeil
249.27KB