Chwilio ein Cronfa Ddata Adnoddau

Eich canlyniadau chwilio

Yn dangos canlyniadau gan ddefnyddio rhai o'ch termau chwilio

1. Hanes Mudiad y Clybiau Bechgyn yng Nghymru -Llinell Amser 28-08

Mae tymor i bob llywodraeth yn ei thro, cynigir polisïau newydd, mae Gweinidogion yn sôn am eu hawydd i ddatrys y ‘problemau’ sy’n wynebu pobl ifanc…
Awdur: Clybiau Pobl Ifanc Cymru, 2009

Disgrifiad

Mae tymor i bob llywodraeth yn ei thro, cynigir polisïau newydd, mae Gweinidogion yn sôn am eu hawydd i ddatrys y ‘problemau’ sy’n wynebu pobl ifanc o ddegawd i ddegawd. Yn y cyfamser mae Clybiau Pobl Ifanc Cymru’n parhau i gynnig ei raglen yng Nghymru heb ots am y blaid sy’n ennill yr etholiad na’r gwahanol fathau o argyfwng sy’n taro’r wlad. Ar wahân i newid ei enw o bryd i’w gilydd mae CPI Cymru’n dal i sefyll yn falch fel un o’r mudiadau ieuenctid gwirfoddol mwyaf yn y Dywysogaeth.

Mae’r Mudiad yn ddyledus am ei lansio i’r perchennog pyllau glo a’r dyngarwr, David Davies, yr Arglwydd Davies o Landinam wedi hynny, a oedd yn Gadeirydd ar gwmni glo mawreddog Ocean. Ffurfiwyd clybiau i ddifyrru’r bechgyn ifanc a weithiai yn y glofeydd yn ystod eu horiau hamdden. Bu’r rhaglenni blynyddol yn fodd i gynnig profiadau a chyfleoedd newydd gan gadw’r un pryd at y gweithgareddau traddodiadol a oedd yn boblogaidd ymhlith yr aelodau ifanc, ac mae hynny’n wir hyd y dydd hwn.


Maint y ffeil
4923.26KB

2. Her Yr Ifanc: Cylchlythyr 1516


Maint y ffeil
125.18KB

3. Hyfforddiant a Gwasanaeth i Ferched 14-16. Cylchlythyr 1630


Maint y ffeil
79.38KB

4. Hyfforddiant Ymarferwyr Mewn Gwaith Ieuenctid Cwrs Cymhwyso Lefel 4 - Ymarfer Gwaith Maes Gwybodaeth

Awdur: Coleg Staff, Cyngor Ieuenctid Cymru 2003

Maint y ffeil
672.04KB