Chwilio ein Cronfa Ddata Adnoddau

Eich canlyniadau chwilio

Yn dangos canlyniadau gan ddefnyddio rhai o'ch termau chwilio

1. Y Coleg Pentref


Maint y ffeil
211.18KB

2. Y Datganiad Cwricwlwm Gwaith Ieuenctid ar Gyfer Cymru 1992


Maint y ffeil
10.48KB

3. Y Datganiad Cwricwlwm Gwaith Ieuenctid ar Gyfer Cymru 2002

Awdur: Cyngor Ieuenctid Cymru 2002

Maint y ffeil
1282.57KB

4. Y Datganiad Cwricwlwm Gwaith Ieuenctid ar Gyfer Cymru 2007

W lang version of YWCSW

Disgrifiad

W lang version of YWCSW


Maint y ffeil
8720.81KB

5. Y Datganiad Cwricwlwm Gwaith Ieuenctid ar Gyfer Cymru Pecyn Gwaith


Maint y ffeil
1342.07KB

6. Y Gwasanaeth Ieuenctid yn Lloegr a Chymru - Darnau allan o Adroddiad Albemarle


Maint y ffeil
204.27KB

7. Ymgynghoriad ar weledigaeth newydd ar gyfer Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Gwaith Ieuenctid

Mae Llywodraeth Cymru’n awyddus i gael barn pobl ynghylch cynigion newydd i gefnogi’r gwaith o ddatblygu Strategaeth Genedlaethol newydd ar gyfer Gwaith Ieuenctid. Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 18/06/2013 Diwedd…
Awdur: Llywodraeth Cymru 2013

Disgrifiad

Mae Llywodraeth Cymru’n awyddus i gael barn pobl ynghylch cynigion newydd i gefnogi’r gwaith o ddatblygu Strategaeth Genedlaethol newydd ar gyfer Gwaith Ieuenctid.

Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 18/06/2013
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 16/09/2013

Addawodd Llywodraeth Cymru yn y Rhaglen Lywodraethu y byddai'n diweddaru’r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer y Gwasanaeth Ieuenctid. Defnyddir canlyniadau’r ymgynghoriad hwn fel sail ar gyfer Strategaeth Genedlaethol newydd ar gyfer Gwaith Ieuenctid i Gymru, a gyhoeddir yn yr hydref 2013.


Maint y ffeil
399.39KB

8. Ymlaen 06 2003

Rhif 11 Haf 2003  CYNNWYS  4 Newyddion  8 Rôl y Gwasanaeth Ieuenctid yn Ymestyn Hawliau - John Rose 12 Siop wybodaeth iechyd rhywiol i Wrecsam  14 Cyfleoedd i wneud gwaith…

Disgrifiad

Rhif 11 Haf 2003 
CYNNWYS 
4 Newyddion 
8 Rôl y Gwasanaeth Ieuenctid yn Ymestyn Hawliau - John Rose
12 Siop wybodaeth iechyd rhywiol i Wrecsam 
14 Cyfleoedd i wneud gwaith rhyngwladol a hyfforddiant mewn rheoli prosiectau
16 Goruchwylio ar waith 
20 Fforwm Ieuenctid Caerffili 
22 Llwybrau Dysgu 14-19 oed - cyfraniad y sector gwirfoddol 
24 Profiad o Ewrop i weithwyr ieuenctid o Gymru 
26 Y Coleg Staff a’r rhaglen QCA Lefel 4 newydd 
28  Yn barod - offer i gynllunio cwricwlwm
29 Dafydd Baker o Chequers 


Maint y ffeil
1440.89KB

9. Ymlaen 12 2003

Rhif 12 Gaeaf 2003  CYNNWYS  4 Newyddion  9 Arfer da wrth dynnu lluniau pobl ifanc  10 Cynhwysiant cymdeithasal, partneriaethau a dysgu – rôl y Gwasanaeth Ieuenctid yn Ymestyn Hawliau…

Disgrifiad

Rhif 12 Gaeaf 2003 
CYNNWYS 
4 Newyddion 
9 Arfer da wrth dynnu lluniau pobl ifanc 
10 Cynhwysiant cymdeithasal, partneriaethau a dysgu – rôl y Gwasanaeth Ieuenctid yn Ymestyn Hawliau - John Holmes
14 Prosiect cenedlaethau Llanrhymni yn pontio’r bwlch 
16 Golwg cyffredinol ar y rhaglen IEUENCTID Ewropeaidd, ynghyd â sylwadau ar y dyfodol yn Azerbaijan 
18 Veronica Wilson yn trafod cyfranogi gan bobl ifanc 
21 Courtney Taylor yn gofyn a yw hyfforddiant gwaith ieuenctid yng Nghymru’n symud ymlaen ynteu’n sefyll yn stond 
24 Bert Jones yn trafod gwaith ieuenctid cynaladwy yng nghynhadledd Ieuenctid Cymru 
28 Yr Arweiniad Hwylus i Hunanasesu a’r Pecyn YWSPP 
30 Janice Roberts, Gwasanaeth Ieuenctid Sir Ddinbych 

 


Maint y ffeil
1502.15KB