Chwilio ein Cronfa Ddata Adnoddau

Eich canlyniadau chwilio

Yn dangos canlyniadau gan ddefnyddio rhai o'ch termau chwilio

1. Career Pack g: Handouts

Awdur: CWVYS & Promo Cymru 2008

Maint y ffeil
568.21KB

2. Gwaith Ieuenctid yng Nghymru: Egwyddorion a Dibenion 2014

Dwyieithog. Prif amcan y ddogfen yw nodi’r egwyddorion allweddol sydd wrth wraidd gwaith ieuenctid a bwrw golwg gyffredinol ar ei ddibenion ac ar y gwaith o’i ddarparu. Mae cynnwys y…
Awdur: gan Grwp Adolygu Gwaith Ieuenctid yng Nghymru, Ionawr 2014

Disgrifiad

Dwyieithog. Prif amcan y ddogfen yw nodi’r egwyddorion allweddol sydd wrth wraidd gwaith ieuenctid a bwrw golwg gyffredinol ar ei ddibenion ac ar y gwaith o’i ddarparu. Mae cynnwys y ddogfen yn ymwneud yn benodol â gwaith ieuenctid yng Nghymru, ond mae’n debyg y bydd yn cyd-fynd ag egwyddorion, dibenion ac ymarfer gwaith ieuenctid mewn rhannau eraill o’r DU a Gweriniaeth Iwerddon.


Maint y ffeil
667.44KB

3. Handbook - 14-19 Learning Pathways

Awdur: CWVYS, various authors 2012

Maint y ffeil
1009.87KB

4. Handbook - Accreditation

Awdur: CWVYS, various authors 2012

Maint y ffeil
909.66KB

5. Handbook - Detached and Outreach Work

Awdur: CWVYS, various authors 2012

Maint y ffeil
669.20KB

6. Handbook - Enabling Participation

Awdur: CWVYS, various authors 2012

Maint y ffeil
865.15KB

7. Handbook - Equalities

Awdur: CWVYS, various authors 2012

Maint y ffeil
615.67KB

8. Handbook - Fit for Purpose Youth Centres

Awdur: CWVYS, various authors 2012

Maint y ffeil
1197.50KB

9. Handbook - Health and Wellbeing

Awdur: CWVYS, various authors 2012

Maint y ffeil
4529.05KB

10. Handbook - Mobile Youth Provision

Awdur: CWVYS, various authors 2012

Maint y ffeil
577.89KB