Chwilio ein Cronfa Ddata Adnoddau

Eich canlyniadau chwilio (18)

Yn dangos canlyniadau gan ddefnyddio rhai o'ch termau chwilio

Neges – Trwyddedu Yrru Cyfrifiaduron Ewropeaidd (ECDL) Adroddiad ar y Cam Cyntaf

Author: Barry Doughty, Cyngor Ieuenctid Cymru, 2000

Neges – Y Syniad o ‘Bolisi Ieuenctid’; Taith Trwy Ewrop

Author: Howard Williamson, Cyngor Ieuenctid Cymru 2004

Neges – Ymgynghori gyda Phobl Ifanc Sealand Manor, Clwyd

Author: Liam Kealy, Cyngor Ieuenctid Cymru 1993
Deilliodd y syniad o gynnal y prosiect hwn yn sgil trafodaethau a gafwyd gydag Asiantaeth Gymunedol Alun a Glannau Dyfrdwy ynglyn â natur swyddogaeth y Cyngor/Fforwm yn gymruso pobl ifanc ac yn datblygu modelau ymarfer i alluogi pobl ifanc i gael llais yn eu cymunedau.

Amcanion y prosiect oedd galluogi pobl ifanc a’r gymuned leol i ddod i benderfyniad ynglyn â defnydd canolfan gymunedol Sealand Manor ar gyfer gweithgareddau pobl ifanc a sut mae modd i bobl ifanc gyfrannu at hynny.  Roedd y prosiect hefyd yn ymwneud ag ymgyrchoedd ehangach yn delio â buddiannau a phryderon pobl ifanc yr ardal.

Neges – Ymgynghori gyda Phobl Ifanc Sealand Manor, Clwyd

Author: Liam Kealy, Cyngor Ieuenctid Cymru 1993

Deilliodd y syniad o gynnal y prosiect hwn yn sgil trafodaethau a gafwyd gydag Asiantaeth Gymunedol Alun a Glannau Dyfrdwy ynglyn â natur swyddogaeth y Cyngor/Fforwm yn gymruso pobl ifanc ac yn datblygu modelau ymarfer i alluogi pobl ifanc i gael llais yn eu cymunedau.

Amcanion y prosiect oedd galluogi pobl ifanc a’r gymuned leol i ddod i benderfyniad ynglyn â defnydd canolfan gymunedol Sealand Manor ar gyfer gweithgareddau pobl ifanc a sut mae modd i bobl ifanc gyfrannu at hynny.  Roedd y prosiect hefyd yn ymwneud ag ymgyrchoedd ehangach yn delio â buddiannau a phryderon pobl ifanc yr ardal.

Newsline – Results of Questionnaire Survey of Youth Workers in Wales Cym

Author:

Mae’r papur hwn yn cynnwys canlyniadau rhan o arolwg holiadur a gynhaliwyd er mwyn gweld
a yw’r gwasanaeth ieuenctid cynaledig yng Nghymru, yn gallu bodloni gofynion polisi’r
llywodraeth ac anghenion pobl ifanc, tra’n cynnal ei hunaniaeth sefydliadol benodol. Casglwyd
a dadansoddwyd gwybodaeth a gyflwynwyd yn yr holiadur rhwng 2000 a 2002, cyfnod pan
welwyd nifer o effeithiau sylweddol yn sgil datganoli llywodraeth a chreu Cynulliad
Cenedlaethol Cymru (1999). Ers yr adeg hwn, mae’r gwasanaeth ieuenctid wedi cael ei
archwilio’n llawer mwy trylwyr mewn agenda wleidyddol sy’n rhoi cryn sylw i wella cyfraniad
pob person ifanc tuag at les cymdeithasol ac economaidd Cymru. Ategwyd y sefyllfa hon gan
gasgliadau ac argymhellion Ymestyn Hawliau (CCC 2000) a ddaeth yn brif ddogfen y
llywodraeth ar gyfer hyrwyddo gwasanaethau i bobl ifanc.

Newsline – Young People and Homelessness in Wales: Guidelines for the Youth Service Cym

Author: Liam Kealy, Cyngor Ieuenctid Cymru 1998
Bwriad y papur hwn yw rhoi arolwg o faintiuoli digartrefedd ieuenctid yng Nghymru; cynnig golwg ar brofiad pobl ifanc ddigartref yng Nghymru ac yn bwysig iawn, rhoi rhyw syniad am sut y gall y gwasanaeth ieuenctid chwarae rhan mewn datblygu a darparu gwasanaethau.

Cynnwys:
• Diffinio digartrefedd ieuenctid
• Maint a natur digartrefedd ieuenctid yng Nghymru
• Dewisiadau tai i bobl ifanc
• Rôl y gwasanaeth ieuenctid
• Sefydliadau tai yng Nghymru

NOS 2012 Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Gwaith Ieuenctid

Author: LSIS 2012
Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Gwaith Ieuenctid 2012

NOS Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Gwaith Ieuenctid 2012

Author: LSIS 2012

Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Gwaith Ieuenctid 2012