Search Our Resource Database

OR Filter by letter

YWCSW 2018 Gwaith ieuenctid yng Nghymru: Egwyddorion a Dibenion

Cynhyrchwyd ‘Gwaith ieuenctid yng Nghymru: Egwyddorion a Dibenion’ ar sail gydweithredol gan gynrychiolwyr y sectorau gwaith ieuenctid gwirfoddol ac awdurdod lleol yng Nghymru, ac ar y cyd â Chyngor y Gweithlu Addysg.

Cynhyrchwyd y ddogfen hon ar gyfer rheolwyr ac ymddiriedolwyr mudiadau ieuenctid, gwleidyddion, aelodau a swyddogion etholedig awdurdodau lleol, ymarferwyr, hyfforddwyr a phobl sy’n hyfforddi i fod yn weithwyr ieuenctid a gweithwyr cefnogaeth ieuenctid.

Author: CWVYS, GPSI, CGA Cyhoeddwyd gan Grŵp Adolygu Gwaith Ieuenctid yng Nghymru, 2018
More Details

Description


File size
1.71 Mb