Search Our Resource Database

Search Results (17)

Showing results using some of your search terms

Datblygu Polisi ar Iechyd Rhywiol – Canllawiau i’r Gwasanaeth Ieuenctid Cyflwyniad

Author:

Mae gan y gwasanaeth ieuenctid a mudiadau eraill sy’n gweithio gyda phobl ifanc ran
allweddol i’w chwarae yn eu haddysg bersonol, gymdeithasol a iechyd. Er hynny, darganfu asesiad anghenion a gynhaliwyd yng Nghymru nad yw mudiadau ieuenctid yn y sectorau cynaledig a gwirfoddol wedi llunio polisïau ac ymarfer i ddatblygu’r gwaith hwn. Mae amryw byd o resymau am hyn ond un ohonynt yw diffyg eglurder ynghylch rôl y gwasanaeth ieuenctid a goblygiadau cyfreithiol darparu gwybodaeth a chyngor ar bwnc iechyd rhywiol. Mae’r tudalennau a ganlyn yn cynnwys syniadau ac awgrymiadau ar gyfer datblygu polisi a rhaglen iechyd rhywiol ynghyd â gwybodaeth ffeithiol am gyd-destun cyfreithiol gwaith yn y maes cymhleth hwn.

Day Conference on Girls Work – Icebreaker activities

Author: Unknown c1980s

Decision Time for the Youth Service

Author: John Rose, 2012 unpublished paper

Short paper which attempts to identify some of the structural changes that have taken place around the Youth Service and make some assessment of what options it has for the future and if it can survive and prosper in a changing society.

Developing a Policy on Sexual Health – A Guide for the Youth Service

Author: Wales Youth Agency 2000

The youth service and other organisations working with young people have a key role to play in their personal, social and health education. A needs assessment, however, carried out in Wales found that most youth organisations from both the maintained and voluntary sector have not formulated policies and practice to develop this work. Reasons for this are varied but include lack of clarity surrounding the role of the youth service and the legal implications of providing sexual health information and advice. The following pages contain ideas and suggestions for developing a sexual health policy and programme and factual information relating to the legal context for work in this complex area.

Did we dent the Glass Ceiling?

Author: Muriel Howells c1980s

Digwyddiadau Allweddol yn y Gwasanaeth Ieuenctid 1979-1999

Author: Bernard Davies, National Youth Agency 1999

Discrete Youth Work Within a Partnership Approach

Author: Joanne Sims, Trinity Saint David University 2012

Student assignment which seeks to critically analyse how effectively youth and community work is able to maintain its discrete way of working within a policy framework driven by a partnership approach.

Diweddariad Gwaith Ieuenctid – Mai 2017- 4ydd diweddariad

Author: Llywodraeth Cymru 2017
Ein nod yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi ynglŷn â gwaith allweddol o fewn Llywodraeth Cymru sy’n gysylltiedig â gwaith ieuenctid.

Dyfodol cynaliadwy: cyfraniad gwaith ieuenctid i bolisi ‘Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol’ Llywodraeth Cymru ac i’r adolygiad ‘Dyfodol Llwyddiannus’

Author: Jamie Jones-Mead
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (Llywodraeth Cymru 2015) ac argymhellion adolygiad Donaldson Dyfodol Llwyddiannus (Donaldson 2015) yn rhoi cyfle o’r newydd i waith ieuenctid yng Nghymru brofi’i werth a chreu Dyfodol cynaliadwyiddo’i hun.

Mae’r erthygl hon yn archwilio’r cyfraniad y gall gwaith ieuenctid ei wneud i’r agendâu Llywodraeth Cymru hyn.

Gwobrwywyd Jamie Jones-Mead â bwrsari o Gwaithieuenctidcymru i gwblhau’r erthygl hon.Mae Jamie Jones-Mead yn weithiwr ieuenctid a chymuned â chymwysterau proffesiynol.   Mae ganddo 15 mlynedd o brofiad fel gweithiwr ieuenctid ac mae wedi gweithio mewn nifer o leoliadau yng Nghymru, y DG ac yn rhyngwladol.

Mae’r rhain yn cynnwys mewn gwasanaethau ieuenctid statudol, gyda phobl ifanc anabl, troseddwyr ifanc, cleifion canser ifanc a phrofiad sylweddol yn y trydydd sector.   Yn ogystal â bod yn ymarferydd profiadol, mae gan Jamie ddiddordeb penodol mewn iechyd a llesiant, gan ei fod wedi arwain a rheoli rhaglenni tybaco a smygu ASH Cymru ar gyfer pobl ifanc ac ar hyn o bryd mae’n gweithio mewn lleoliad iechyd y cyhoedd.

Dyfodol cynaliadwy: cyfraniad gwaith ieuenctid i bolisi ‘Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol’ Llywodraeth Cymru ac i’r adolygiad ‘Dyfodol Llwyddiannus’

Author:

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (Llywodraeth Cymru 2015) ac argymhellion adolygiad Donaldson Dyfodol Llwyddiannus (Donaldson 2015) yn rhoi cyfle o’r newydd i waith ieuenctid yng Nghymru brofi’i werth a chreu dyfodol cynaliadwy iddo’i hun. 

Mae’r erthygl hon yn archwilio’r cyfraniad y gall gwaith ieuenctid ei wneud i’r agendâu Llywodraeth Cymru hyn.

Gwobrwywyd Jamie Jones-Mead â bwrsari o Gwaithieuenctidcymru i gwblhau’r erthygl hon.

Mae Jamie Jones-Mead yn weithiwr ieuenctid a chymuned â chymwysterau proffesiynol.   Mae ganddo 15 mlynedd o brofiad fel gweithiwr ieuenctid ac mae wedi gweithio mewn nifer o leoliadau yng Nghymru, y DG ac yn rhyngwladol.  

Mae’r rhain yn cynnwys mewn gwasanaethau ieuenctid statudol, gyda phobl ifanc anabl, troseddwyr ifanc, cleifion canser ifanc a phrofiad sylweddol yn y trydydd sector.   Yn ogystal â bod yn ymarferydd profiadol, mae gan Jamie ddiddordeb penodol mewn iechyd a llesiant, gan ei fod wedi arwain a rheoli rhaglenni tybaco a smygu ASH Cymru ar gyfer pobl ifanc ac ar hyn o bryd mae’n gweithio mewn lleoliad iechyd y cyhoedd.