Search Our Resource Database

Search Results (13)

Showing results using some of your search terms

Girls 15+ Club in Rhondda

Author: Val Evans, Treherbert Youth Club c1980

Groupwork: its contribution to reducing oppression

Author: Danny King, University of Wales Trinity Saint David 2013

Student assigment which aims to discuss whether or not group work, as a key youth work process, can make an effective contribution to reducing oppression. The author contextualises this discussion through examining theory with regards to: the importance of attaining a critical understanding and commitment to equality and diversity; the key principles and values of youth work with regards to professional practice and interventions; the role of group work and group processes in professional practice; and, being able to manage conflict and challenge prejudice and oppression within groups.

Grwp Prif Swyddogion Ieuenctid: Arolygu gwasanaethau addysg yr awdurdodau lleol i blant a phobl ifanc – gwasanaethau ieuenctid yr awdurdodau lleol

Author: Grwp Prif Swyddogion Ieuenctid, 2012

Mae’r papur hwn wedi’i lunio er cymorth i swyddogion arweiniol newydd a phrofiadol gwasanaethau ieuenctid yr awdurdodau lleol. Ei ddiben yw rhoi gwybodaeth, cymorth a chyfarwyddyd. At hynny, mae’n bosibl y bydd yn sbarduno trafodaethau am rôl y gwasanaeth ieuenctid yn y dyfodol ynglŷn â helpu awdurdodau lleol i gyflawni eu swyddogaethau statudol o ran gwasanaethau cynorthwyo’r ifainc.

Yn ogystal â’r papur hwn, rydyn ni wedi llunio papur arall ac ynddo sylwadau Estyn am wasanaethau ieuenctid yn sgîl arolygu darpariaeth addysg yr awdurdodau lleol rhwng 2004 a 2012, gan gynnwys amryw arferion da welodd yr arolygwyr yn ystod y cyfnod hwnnw.

Grwp Prif Swyddogion Ieuenctid: Atal troseddu ymhlith pobl ifanc Cymru – rôl gwaith ieuenctid

Author: Grwp Prif Swyddogion Ieuenctid 2016

Grwp Prif Swyddogion Ieuenctid: Llesiant emosiynol ac iechyd meddwl pobl ifanc yng Nghymru – pa gyfraniad all gwaith ieuenctid ei wneud?

Author: Grwp Prif Swyddogion Ieuenctid 2016

Papur trafod ar ran Cylch Prif Swyddogion Ieuenctid Cymru

Grwp Prif Swyddogion Ieuenctid: Sylwadau Estyn am Wasanaeth Ieuenctid Cymru, 2004-2012

Author: Grwp Prif Swyddogion Ieuenctid, 2012

Mae Grŵp Prif Swyddogion Ieuenctid Cymru (PYOG) wedi paratoi'r papur hwn i ledaenu themâu arferion da yn bennaf, fel y bydd modd gwella ansawdd gwaith ieuenctid a chyflwyno tystiolaeth bod safonau'r gwaith hwnnw wedi bod yn uchel yn ystod y cyfnod dan sylw (8 mlynedd).

Mae rôl Estyn ynglŷn â Gwasanaeth Ieuenctid Cymru wedi newid dros y degawd diwethaf. Ar un adeg, roedd y gwasanaeth yn destun arolygu trylwyr. Ar ôl i’r drefn honno ddod i ben, byddai arolygwyr yn rhoi adborth amdano yn rhan o’r golwg ehangach ar wasanaethau cynorthwyo’r ifainc. Erbyn hyn, fodd bynnag, yn ôl y trefniadau presennol ar gyfer arolygu gwasanaethau addysg yr awdurdodau lleol i blant a phobl ifanc, does dim gofyn i roi adborth penodol amdano.

Guidance on Healthier Food and Drink in Youth Work Settings

Author: Welsh Government, 2012

This booklet gives practical advice to support youth workers, volunteers and young people, when introducing healthier food and drink in venues where young people meet. It supports work being undertaken through Change4Life, Appetite for Life, and the Welsh Network of Healthy School Schemes, which all aim to improve the overall diet of young people living in Wales. It is consistent with the Welsh Government’s aim to ensure that our public sector settings are an exemplar of best practice in the drive to create an environment where it is easy for people eat healthily.

Gwaith Ieuenctid yng Nghymru: Egwyddorion a Dibenion 2014

Author: gan Grwp Adolygu Gwaith Ieuenctid yng Nghymru, Ionawr 2014

Dwyieithog. Prif amcan y ddogfen yw nodi’r egwyddorion allweddol sydd wrth wraidd gwaith ieuenctid a bwrw golwg gyffredinol ar ei ddibenion ac ar y gwaith o’i ddarparu. Mae cynnwys y ddogfen yn ymwneud yn benodol â gwaith ieuenctid yng Nghymru, ond mae’n debyg y bydd yn cyd-fynd ag egwyddorion, dibenion ac ymarfer gwaith ieuenctid mewn rhannau eraill o’r DU a Gweriniaeth Iwerddon.

Gwariant Defnyddwyr yn eu Harddegau yn 1959

Author:

GWARIANT DEFNYDDWYR YN EU HARDDEGAU YN 1959

Gwasanaethu’r Ifanc: Cylchlythyr 1486

Author:
GWASANAETHU’R IFANC