Search Our Resource Database

Search Results (28)

Showing results using some of your search terms

A History of the Youth Service in England – Volume 1. From Voluntaryism to Welfare State

Author: Bernard Davies, National Youth Agency 2000

History of the Youth Service in England.  Volume 1 1939-1979.  Discusses policy issues in the social, economic and political conditions of the time and in their broader social policy contexts.

A History of the Youth Service in England – Volume 2. From Thatcherism to New Labour

Author: Bernard Davies, National Youth Agency 1999

A history of the Youth Service in England. Volume 2 1979-1999.  Discusses policy issues in the social, economic and political conditions of the time and in their broader social policy contexts.

Handbook – 14-19 Learning Pathways

Author: CWVYS, awduron amrywiol 2012

Rhwng 2009-2011 cafodd y CWVYS ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru i hwyluso ymchwilio a chyhoeddi Llawlyfrau Methodoleg Gwaith Ieuenctid neu ganllawiau ymarfer gorau i weithwyr ieuenctid yng Nghymru.

Mae'r Llawlyfr hwn yn cyflwyno, yn egluro ac yn ehangu ar wybodaeth gyfredol am fframwaith Llwybrau Dysgu 14-19 a rolau posibl gwaith ieuenctid o fewn y fframwaith.

Mae'r Llawlyfr yn ceisio annog trafodaeth ymhlith Gweithwyr Gwaith Ieuenctid am y potensial i wneud ymyriadau sy'n gysylltiedig â Llwybrau Dysgu 14-19, datblygu 'cynnig' Gwaith Ieuenctid i bobl ifanc ac annog partneriaid addysgol eraill i gydnabod a gwerthfawrogi Gwaith Ieuenctid.

Mae'r Llawlyfr yn cyflwyno diffiniadau a chefndir i Lwybrau Dysgu, yn cyfeirio at gyfleoedd achredu, dulliau cyflwyno, cymariaethau rôl a gwybodaeth gyswllt sylfaenol. Mae'n cyfeirio at Arferion Gwaith Ieuenctid sydd eisoes wedi cyfrannu at Lwybrau Dysgu pobl ifanc. 

[Nid yw’r CWVYS yn cynrychioli bod y wybodaeth yn y llawlyfr yn fanwl gywir, yn gynhwysfawr, wedi’i wirio neu’n gyflawn, ac nid yw’n derbyn cyfrifioldeb am fanwl gywirdeb nac chyflawnrwydd y wybodaeth ar y wefan yma nac am unrhyw hyder sydd yn cael ei osod ar y wybodaeth gan unrhyw berson.]

 

 

 

 

Handbook – Accreditation

Author: CWVYS, various authors 2012

Between 2009-2011 CWVYS was commissioned by the Welsh Government to facilitate the research and publishing of Youth Work Methodology Handbooks or best practice guides for youth workers in Wales. CWVYS facilitated this work by bringing together voluntary youth organisations and maintained local authority youth services. This document is part of a library of Good Practice Methodology Handbooks for Youth Work in Wales. 

This handbook introduces, explains, and describes methods for recognising and accrediting the learning and achievements of young people and the potential role for youth work within this context.

The Handbook offers definitions of accreditation, types of accreditation and how to choose the most appropriate for a particular group, National frameworks, role comparisons and basic contact information. To ensure that it has a practical use for Youth Workers, reference is made to how a type of accreditation is appropriate in a youth work context or how a learning style or curriculum of learning contributes to the pathways of young people’s achievement. 

[CWVYS does not represent that the information contained in the handbook is accurate, comprehensive, verified or complete, and shall accept no liability for the accuracy or completeness of the information contained in this website or for any reliance placed by any person on the information.] 

Handbook – Detached and Outreach Work

Author: CWVYS, various authors 2012

Between 2009-2011 CWVYS was commissioned by the Welsh Government to facilitate the research and publishing of Youth Work Methodology Handbooks or best practice guides for youth workers in Wales. CWVYS facilitated this work by bringing together voluntary youth organisations and maintained local authority youth services. This document is part of a library of Good Practice Methodology Handbooks for Youth Work in Wales. 

This handbook introduces, explains, or expands on existing knowledge with regard to detached and outreach youth work. In seeking to meet the outcomes for young people focussed upon in ‘Youth Work in Wales: Principles and Purposes’ document which is about to replace the Curriculum Statement for Youth Work in Wales (June 2012) and the National Youth Service Strategy for Wales, it offers ideas and information to work with young people who do not use traditional youth work settings but meet on the street, in parks, on the beach or find other social space of their own. 

[CWVYS does not represent that the information contained in the handbook is accurate, comprehensive, verified or complete, and shall accept no liability for the accuracy or completeness of the information contained in this website or for any reliance placed by any person on the information.] 

Handbook – Enabling Participation

Author: CWVYS, awduron amrywiol 2012

Rhwng 2009-2011 cafodd y CWVYS ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru i hwyluso ymchwilio a chyhoeddi Llawlyfrau Methodoleg Gwaith Ieuenctid neu ganllawiau ymarfer gorau i weithwyr ieuenctid yng Nghymru.

Mae’r llawlyfr hwn yn cyflwyno, esbonio, neu’n ymhelaethu ar wybodaeth gyfredol yn ymwneud â chyfranogiad gan bobl ifanc. Wrth geisio cyflawni’r canlyniadau ar gyfer pobl ifanc y’u hesbonnir yn nogfen ‘Gwaith Ieuenctid yng Nghymru: Egwyddorion a Dibenion’ sydd ar fin disodli’r Datganiad Cwricwlwm Gwaith Ieuenctid yng Nghymru (Gorffennaf 2012) a’r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer y Gwasanaeth Ieuenctid yng Nghymru, mae’n cynnig syniadau a gwybodaeth i weithio gyda phobl ifanc er mwyn iddynt allu chwarae rhan lawn yn y broses o wneud penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau. 

Bwriad y llawlyfr yw annog gweithwyr ieuenctid i gynyddu lefelau cyfranogiad pobl ifanc yn eu gwaith o ddydd i ddydd ac i gynorthwyo staff o feysydd eraill sy’n effeithio ar fywydau pobl ifanc i wneud yr un fath. 

[Nid yw’r CWVYS yn cynrychioli bod y wybodaeth yn y llawlyfr yn fanwl gywir, yn gynhwysfawr, wedi’i wirio neu’n gyflawn, ac nid yw’n derbyn cyfrifioldeb am fanwl gywirdeb nac chyflawnrwydd y wybodaeth ar y wefan yma nac am unrhyw hyder sydd yn cael ei osod ar y wybodaeth gan unrhyw berson.]

Handbook – Equalities

Author: CWVYS, various authors 2012

Between 2009-2011 CWVYS was commissioned by the Welsh Government to facilitate the research and publishing of Youth Work Methodology Handbooks or best practice guides for youth workers in Wales. CWVYS facilitated this work by bringing together voluntary youth organisations and maintained local authority youth services. This document is part of a library of Good Practice Methodology Handbooks for Youth Work in Wales. 

This handbook has been developed to introduce, explain or expand on existing knowledge and experience in relation to ensuring equality in the provision of youth services.

In seeking to meet the outcomes for young people focussed upon in the Youth Work Curriculum Statement for Wales and the National Youth Service Strategy for Wales, this document encourages consideration of how best to ensure all young people in Wales have equal opportunities to engage in youth services and are treated fairly when they do so. The handbook will also provide youth workers with tools and ideas to raise young people’s awareness of equality issues. These aims should focus on celebrating equality and diversity. 

[CWVYS does not represent that the information contained in the handbook is accurate, comprehensive, verified or complete, and shall accept no liability for the accuracy or completeness of the information contained in this website or for any reliance placed by any person on the information.] 

Handbook – Fit for Purpose Youth Centres

Author: CWVYS, various authors 2012

Between 2009-2011 CWVYS was commissioned by the Welsh Government to facilitate the research and publishing of Youth Work Methodology Handbooks or best practice guides for youth workers in Wales. CWVYS facilitated this work by bringing together voluntary youth organisations and maintained local authority youth services. This document is part of a library of Good Practice Methodology Handbooks for Youth Work in Wales. 

The purpose of writing this handbook is to highlight the role of the youth centre in the delivery of youth work. The work will look at the origins of youth work and the position that buildings take within that, it will look at key milestones in the history of youth work and will draw together aspects of youth work practice and delivery that contribute to the notion of Fit for Purpose Youth Centres.

We will look at the role that youth centres play in the development of young people. Importantly the handbook will focus on the range of activity that is offered but also how the many functions of youth work come under the umbrella of youth centres. This will not be just about Youth services in a Statutory/Local Authority sense but encompass the voluntary sector, private provision but also highlight the importance of the legal aspects of work, how centres are staffed and impact of that. 

[CWVYS does not represent that the information contained in the handbook is accurate, comprehensive, verified or complete, and shall accept no liability for the accuracy or completeness of the information contained in this website or for any reliance placed by any person on the information.] 

Handbook – Health and Wellbeing

Author: CWVYS, various authors 2012

Between 2009-2011 CWVYS was commissioned by the Welsh Government to facilitate the research and publishing of Youth Work Methodology Handbooks or best practice guides for youth workers in Wales. CWVYS facilitated this work by bringing together voluntary youth organisations and maintained local authority youth services. This document is part of a library of Good Practice Methodology Handbooks for Youth Work in Wales. 

Youth work delivers information, advice, activities and support to young people who are learning about the many aspects of Health and Well-being. Youth workers have generally been in the position of seeking the resources to deliver these effectively through their own research. This handbook contains advice, guidance and suggestions for delivering good quality Health and Well-being youth work in one place. It is not meant to be the definitive answer to this but offers resources on most areas in which youth workers engage with young people. The resources are intended to be useable by all youth workers, paid or unpaid, in any setting and for whatever length of time that setting is operational. 

[CWVYS does not represent that the information contained in the handbook is accurate, comprehensive, verified or complete, and shall accept no liability for the accuracy or completeness of the information contained in this website or for any reliance placed by any person on the information.] 

Handbook – Mobile Youth Provision

Author: CWVYS, various authors 2012

Between 2009-2011 CWVYS was commissioned by the Welsh Government to facilitate the research and publishing of Youth Work Methodology Handbooks or best practice guides for youth workers in Wales. CWVYS facilitated this work by bringing together voluntary youth organisations and maintained local authority youth services. This document is part of a library of Good Practice Methodology Handbooks for Youth Work in Wales. 

This handbook has been developed to introduce, explain or expand on existing knowledge and experience in relation to the provision of mobile youth services. In seeking to meet the outcomes for young people focussed upon in ‘Youth Work in Wales: Principles and Purposes’ document and the National Youth Service Strategy for Wales, it offers ideas and information to best to meet the needs of young people who are isolated due to geographical location, restricted population or limited resources of a given area. 

[CWVYS does not represent that the information contained in the handbook is accurate, comprehensive, verified or complete, and shall accept no liability for the accuracy or completeness of the information contained in this website or for any reliance placed by any person on the information.]