Search Our Resource Database

Search Results (1)

Showing results using some of your search terms

Rhaglen Bartneriaeth Gwaith Ieuenctid ac Ysgolion: Adroddiad Terfynol

Author: Helen Payne, Cyngor Ieuenctid Cymru 2003

Lluniwyd yr adroddiad hwn gan ddefnyddio gwybodaeth o'r adroddiad ar ddiwedd y prosiect ac
adroddiadau dros dro. Mae’r adroddiad yn cynnig golwg gyffredinol ar y rhaglen o’i sefydlu yn 1998 hyd ei diwedd yn 2003 ynghyd ag argymhellion a goblygiadau ar gyfer ymarfer gwaith ieuenctid.