Search Our Resource Database

Search Results (49)

Showing results using some of your search terms

Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cenedlaethol Cymru 2014–2018

Author: Llywodraeth Cymru 2014
Mae’r strategaeth hon yn amlinellu’r cyfeiriad ar gyfer sefydliadau gwaith ieuenctid ar gyfer y pedair blynedd nesaf ac mae’n adeiladu ar ymarfer ymgynghori a gynhaliwyd rhwng 18 Mehefin 2013 ac 16 Medi 2013. Mae’r strategaeth yn cydnabod gwerth a rôl gwaith ieuenctid mynediad agored; mae’n hyrwyddo cysylltiad cryfach rhwng gwaith ieuenctid ac addysg ffurfiol; mae’n nodi’r angen am gydweithio agosach rhwng mudiadau gwaith ieuenctid statudol a gwirfoddol; ac mae’n nodi’r angen i gryfhau’n sylweddol y sylfaen dystiolaeth ar effaith gwaith ieuenctid ledled Cymru. Bydd angen i Lywodraeth Cymru, mudiadau gwirfoddol cenedlaethol a lleol, yn ogystal ac awdurdodau lleol, gydweithio er mwyn gweithredu’r camau a nodwyd a datblygu gwaith ieuenctid.

TAG Seminar Carmarthen: Young People, Resilience and Well-being – Darrel Williams

Author: Darrel Williams, UWTSD 2018
One in a series of seven UK-wide policy and practice seminars in 2018 organised by TAG, the Professional Association of Lecturers in Youth and Community Work. This seminar, held in UWTSD Carmarthen, focussed on the topic of resilience and well-being with inputs from Nick Hudd, John Rose and Darrel Williams. 

TAG Seminar Carmarthen: Young People, Resilience and Well-being – Nick Hudd

Author: Nick Hudd, UWTSD 2018
One in a series of seven UK-wide policy and practice seminars in 2018 organised by TAG, the Professional Association of Lecturers in Youth and Community Work. This seminar, held in UWTSD Carmarthen, focussed on the topic of resilience and well-being with inputs from Nick Hudd, John Rose and Darrel Williams.

TAG Seminar Carmarthen: Young People, Resilience and Well-being – John Rose

Author: UWTSD, John Rose 2018
One in a series of seven UK-wide policy and practice seminars in 2018 organised by TAG, the Professional Association of Lecturers in Youth and Community Work. This seminar, held in UWTSD Carmarthen, focussed on the topic of resilience and well-being with inputs from Nick Hudd, John Rose and Darrel Williams. 

TAG Seminar Newport: Young People, Resilience and Well-being – Dusty Kennedy

Author: USW, Dusty Kennedy 2018
One in a series of seven UK-wide policy and practice seminars in 2018 organised by TAG, the Professional Association of Lecturers in Youth and Community Work. This seminar, held in USW Newport, focussed on the topic of resilience and well-being with inputs from Steve Smith, Jo Sims, Dusty Kennedy, Samantha Howells and Laura Tranter.

View programme, pen picture of speakers and delegate list

TAG Seminar Newport: Young People, Resilience and Well-being – Jo Sims

Author: USW, Jo Sims 2018
One in a series of seven UK-wide policy and practice seminars in 2018 organised by TAG, the Professional Association of Lecturers in Youth and Community Work. This seminar, held in USW Newport, focussed on the topic of resilience and well-being with inputs from Steve Smith, Jo Sims, Dusty Kennedy, Samantha Howells and Laura Tranter.

View programme, pen picture of speakers and delegate list

TAG Seminar Newport: Young People, Resilience and Well-being – Laura Tranter

Author: USW 2018
One in a series of seven UK-wide policy and practice seminars in 2018 organised by TAG, the Professional Association of Lecturers in Youth and Community Work. This seminar, held in USW Newport, focussed on the topic of resilience and well-being with inputs from Steve Smith, Jo Sims, Dusty Kennedy, Samantha Howells and Laura Tranter.

View programme, pen picture of speakers and delegate list

TAG Seminar Newport: Young People, Resilience and Well-being – Programme and Speakers

Author: USW 2018
One in a series of seven UK-wide policy and practice seminars in 2018 organised by TAG, the Professional Association of Lecturers in Youth and Community Work. This seminar, held in USW Newport, focussed on the topic of resilience and well-being with inputs from Steve Smith, Jo Sims, Dusty Kennedy, Samantha Howells and Laura Tranter.

This document includes the programme, pen picture of speakers and delegate list.

TAG Seminar Newport: Young People, Resilience and Well-being – Samantha Howells

Author: USW, Samantha Howells 2018
One in a series of seven UK-wide policy and practice seminars in 2018 organised by TAG, the Professional Association of Lecturers in Youth and Community Work. This seminar, held in USW Newport, focussed on the topic of resilience and well-being with inputs from Steve Smith, Jo Sims, Dusty Kennedy, Samantha Howells and Laura Tranter.

View programme, pen picture of speakers and delegate list

TAG Seminar Newport: Young People, Resilience and Well-being – Steve Smith

Author: USW, Steve Smith 2018
One in a series of seven UK-wide policy and practice seminars in 2018 organised by TAG, the Professional Association of Lecturers in Youth and Community Work. This seminar, held in USW Newport, focussed on the topic of resilience and well-being with inputs from Steve Smith, Jo Sims, Dusty Kennedy, Samantha Howells and Laura Tranter.

View programme, pen picture of speakers and delegate list