Golygyddion cyswllt

Cydgysylltir yr e-lyfrgell gan dîm golygyddol bychan, ond hefyd, hoffai gwaithieuenctidcymru recriwtio cronfa o Olygyddion Cyswllt. Gwaith golygyddion cyswllt fydd cymeradwyo eitemau i’w cynnwys yn y safle nad ydynt eisoes wedi’u haddasu mewn rhyw ffordd neu’i gilydd.

Gallai’r ystod o adnoddau sydd heb eu haddasu gynnwys:

    • Erthyglau neu adroddiadau gan ddarlithwyr neu diwtoriaid gwaith ieuenctid
    • Erthyglau neu adroddiadau gan weithwyr ieuenctid neu sefydliadau gwaith ieuenctid .

Os hoffech fod yn Olygydd Cyswllt, llenwch y pro fforma hwn a’i ddychwelyd at info@youthworkwales.org.uk