Ymuno

Os hoffech ymuno â gwaithieuenctidcymru a chael diweddariadau rheolaidd trwy gyfrwng e-bost, llenwch y ffurflen isod os gwelwch yn dda. Gall diweddariadau gynnwys manylion unrhyw adnoddau newydd a ychwanegir at y safle, swyddi, cyllid, digwyddiadau neu eitemau perthnasol eraill. Daliwch sylw, defnyddir eich data yn unol â’n polisi preifatrwydd ac ni chânt eu rhannu ag unrhyw drydydd parti. Gallwch ddewis peidio cael rhagor o ddiweddariadau trwy e-bostio info@youthworkwales.org.uk a nodi ‘dad-danysgrifio’ yn y llinell testun.

Ymunwch yma …