Anfon yn Ddiweddarach

Os nad ydych yn dymuno llwytho eich eitem i fyny ar-lein, gallwch ei hanfon trwy’r post neu e-bost.

Dylid anfon ffurflen eglurhaol gyda phob eitem. Bydd hon yn amlinellu gwybodaeth ychwanegol a chaniatâd hawlfraint.

Llenwch y ffurflen hon yn llawn a’i hanfon gyda’ch eitem:

trwy e-bost: gwybodaeth@gwaithieuenctidcymru.org.uk

trwy’r post:
Rheolwr Ieuenctid / Cymunedol / Chwarae
Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Iard y Cowper
Ffordd Curran
Caerdydd
CF10 5NB

Ffôn 029 20 235277

Diolch am eich diddordeb yn gwaithieuenctidcymru