Hysbysiad hawlfraint

Mae’r wefan hon a’i chynnwys yn hawlfraint Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales / Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a chyfranwyr unigol – © Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales / Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant 2012. Cedwir pob hawl.

Gwaherddir ailddosbarthu neu atgynhyrchu rhan neu’r cyfan o gynnwys y wefan ar unrhyw ffurf, ac eithrio’r canlynol:

gallwch argraffu neu lawrlwytho i ddisg galed lleol ddarnau ar gyfer eich defnydd personol ac anfasnachol yn unig
gallwch gopïo’r cynnwys i drydydd parti unigol at eu defnydd personol, ond dim ond os byddwch yn cydnabod y wefan fel ffynhonnell y deunydd

Ni allwch, ac eithrio â’n caniatâd ysgrifenedig penodol, ddosbarthu na manteisio’n fasnachol ar gynnwys y wefan. Ni allwch ei drosglwyddo ychwaith na’i storio ar unrhyw wefan arall nac unrhyw fath arall o system adalw electronig.