Chwilio ein Cronfa Ddata Adnoddau

Eich canlyniadau chwilio (11)

Yn dangos canlyniadau gan ddefnyddio rhai o'ch termau chwilio

Darpariaeth Gwasanaeth Ieuenctid yng Nghymru – Arolwg 13

Author:

Datblygu Polisi ar Iechyd Rhywiol – Canllawiau i’r Gwasanaeth Ieuenctid Cyflwyniad

Author:

Mae gan y gwasanaeth ieuenctid a mudiadau eraill sy’n gweithio gyda phobl ifanc ran
allweddol i’w chwarae yn eu haddysg bersonol, gymdeithasol a iechyd. Er hynny, darganfu asesiad anghenion a gynhaliwyd yng Nghymru nad yw mudiadau ieuenctid yn y sectorau cynaledig a gwirfoddol wedi llunio polisïau ac ymarfer i ddatblygu’r gwaith hwn. Mae amryw byd o resymau am hyn ond un ohonynt yw diffyg eglurder ynghylch rôl y gwasanaeth ieuenctid a goblygiadau cyfreithiol darparu gwybodaeth a chyngor ar bwnc iechyd rhywiol. Mae’r tudalennau a ganlyn yn cynnwys syniadau ac awgrymiadau ar gyfer datblygu polisi a rhaglen iechyd rhywiol ynghyd â gwybodaeth ffeithiol am gyd-destun cyfreithiol gwaith yn y maes cymhleth hwn.

Digwyddiadau Allweddol yn y Gwasanaeth Ieuenctid 1979-1999

Author: Bernard Davies, National Youth Agency 1999

Diweddariad Gwaith Ieuenctid – Mai 2017- 4ydd diweddariad

Author: Llywodraeth Cymru 2017
Ein nod yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi ynglŷn â gwaith allweddol o fewn Llywodraeth Cymru sy’n gysylltiedig â gwaith ieuenctid.

Dyfodol cynaliadwy: cyfraniad gwaith ieuenctid i bolisi ‘Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol’ Llywodraeth Cymru ac i’r adolygiad ‘Dyfodol Llwyddiannus’

Author: Jamie Jones-Mead
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (Llywodraeth Cymru 2015) ac argymhellion adolygiad Donaldson Dyfodol Llwyddiannus (Donaldson 2015) yn rhoi cyfle o’r newydd i waith ieuenctid yng Nghymru brofi’i werth a chreu Dyfodol cynaliadwyiddo’i hun.

Mae’r erthygl hon yn archwilio’r cyfraniad y gall gwaith ieuenctid ei wneud i’r agendâu Llywodraeth Cymru hyn.

Gwobrwywyd Jamie Jones-Mead â bwrsari o Gwaithieuenctidcymru i gwblhau’r erthygl hon.Mae Jamie Jones-Mead yn weithiwr ieuenctid a chymuned â chymwysterau proffesiynol.   Mae ganddo 15 mlynedd o brofiad fel gweithiwr ieuenctid ac mae wedi gweithio mewn nifer o leoliadau yng Nghymru, y DG ac yn rhyngwladol.

Mae’r rhain yn cynnwys mewn gwasanaethau ieuenctid statudol, gyda phobl ifanc anabl, troseddwyr ifanc, cleifion canser ifanc a phrofiad sylweddol yn y trydydd sector.   Yn ogystal â bod yn ymarferydd profiadol, mae gan Jamie ddiddordeb penodol mewn iechyd a llesiant, gan ei fod wedi arwain a rheoli rhaglenni tybaco a smygu ASH Cymru ar gyfer pobl ifanc ac ar hyn o bryd mae’n gweithio mewn lleoliad iechyd y cyhoedd.

Dyfodol cynaliadwy: cyfraniad gwaith ieuenctid i bolisi ‘Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol’ Llywodraeth Cymru ac i’r adolygiad ‘Dyfodol Llwyddiannus’

Author:

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (Llywodraeth Cymru 2015) ac argymhellion adolygiad Donaldson Dyfodol Llwyddiannus (Donaldson 2015) yn rhoi cyfle o’r newydd i waith ieuenctid yng Nghymru brofi’i werth a chreu dyfodol cynaliadwy iddo’i hun. 

Mae’r erthygl hon yn archwilio’r cyfraniad y gall gwaith ieuenctid ei wneud i’r agendâu Llywodraeth Cymru hyn.

Gwobrwywyd Jamie Jones-Mead â bwrsari o Gwaithieuenctidcymru i gwblhau’r erthygl hon.

Mae Jamie Jones-Mead yn weithiwr ieuenctid a chymuned â chymwysterau proffesiynol.   Mae ganddo 15 mlynedd o brofiad fel gweithiwr ieuenctid ac mae wedi gweithio mewn nifer o leoliadau yng Nghymru, y DG ac yn rhyngwladol.  

Mae’r rhain yn cynnwys mewn gwasanaethau ieuenctid statudol, gyda phobl ifanc anabl, troseddwyr ifanc, cleifion canser ifanc a phrofiad sylweddol yn y trydydd sector.   Yn ogystal â bod yn ymarferydd profiadol, mae gan Jamie ddiddordeb penodol mewn iechyd a llesiant, gan ei fod wedi arwain a rheoli rhaglenni tybaco a smygu ASH Cymru ar gyfer pobl ifanc ac ar hyn o bryd mae’n gweithio mewn lleoliad iechyd y cyhoedd.

Y Datganiad Cwricwlwm Gwaith Ieuenctid ar Gyfer Cymru 1992

Author:

Y Datganiad Cwricwlwm Gwaith Ieuenctid ar Gyfer Cymru 2002

Author: Cyngor Ieuenctid Cymru 2002

Y Datganiad Cwricwlwm Gwaith Ieuenctid ar Gyfer Cymru Pecyn Gwaith

Author:

YWCSW 2002 Y Datganiad Cwricwlwm Gwaith Ieuenctid ar Gyfer Cymru

Author: Cyngor Ieuenctid Cymru 2002