Chwilio ein Cronfa Ddata Adnoddau

Eich canlyniadau chwilio (13)

Yn dangos canlyniadau gan ddefnyddio rhai o'ch termau chwilio

GPSI: Sylwadau Estyn am Wasanaeth Ieuenctid Cymru, 2004-2012

Author: Grwp Prif Swyddogion Ieuenctid, 2012
Mae Grŵp Prif Swyddogion Ieuenctid Cymru (PYOG) wedi paratoi'r papur hwn i ledaenu themâu arferion da yn bennaf, fel y bydd modd gwella ansawdd gwaith ieuenctid a chyflwyno tystiolaeth bod safonau'r gwaith hwnnw wedi bod yn uchel yn ystod y cyfnod dan sylw (8 mlynedd).

Mae rôl Estyn ynglŷn â Gwasanaeth Ieuenctid Cymru wedi newid dros y degawd diwethaf. Ar un adeg, roedd y gwasanaeth yn destun arolygu trylwyr. Ar ôl i’r drefn honno ddod i ben, byddai arolygwyr yn rhoi adborth amdano yn rhan o’r golwg ehangach ar wasanaethau cynorthwyo’r ifainc. Erbyn hyn, fodd bynnag, yn ôl y trefniadau presennol ar gyfer arolygu gwasanaethau addysg yr awdurdodau lleol i blant a phobl ifanc, does dim gofyn i roi adborth penodol amdano.

Partneriaeth Gwaith Ieuenctid ac Ysgolion: Agwedd Presenoldeb & Chyflawniad

Author: Cyngor Ieuenctid Cymru 2000
Medi 1998 - Mawrth 2000. Sylwadau a dadansoddiad ar sail gwerthusiad ffurfiannol o ddeunaw mis cyntaf y rhaglen Partneriaeth Gwaith Ieuenctid ac Ysgolion yng Nghymru

Partneriaeth Gwaith Ieuenctid ac Ysgolion: Agwedd Presenoldeb & Chyflawniad

Author: Cyngor Ieuenctid Cymru 2000

Medi 1998 - Mawrth 2000. Sylwadau a dadansoddiad ar sail gwerthusiad ffurfiannol o ddeunaw mis cyntaf y rhaglen Partneriaeth Gwaith Ieuenctid ac Ysgolion yng Nghymru

Partneriaethau Cryfach i Wella

Author: Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2006

Canllawiau ar Gydweithio Lleol o dan Ddeddf Plant 2004. Cynulliad Cenedlaethol Cymru Rhif y Cylchlythyr: 35/2006
Dyddiad Cyhoeddi: Awst 2006

Partneriaethau Cryfach i Wella Canlyniadau

Author: Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2006
Canllawiau ar Gydweithio Lleol o dan Ddeddf Plant 2004. Cynulliad Cenedlaethol Cymru Rhif y Cylchlythyr: 35/2006
Dyddiad Cyhoeddi: Awst 2006

Plant a Phobl Ifanc: Fframwaith ar Gyfer Partneriaeth

Author: Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2000

Pobl Ifanc a Chymdeithas – Darlith Goffa Arthur Mellows 1962

Author:

Pobl Ifanc, Gwaith Ieuenctid, Gwasanaeth Ieuenctid: Strategaeth Gwasanaeth Ieuenctid Cenedlaethol Cymru – fersiwn i bobl ifanc

Author:
Llywodraeth Cynulliad Cymru 2008

Pobl Ifanc, Gwaith Ieuenctid, Gwasanaeth Ieuenctid: Strategaeth Gwasanaeth Ieuenctid Cenedlaethol Cymru – fersiwn pobl ifanc

Author: Llywodraeth Cynulliad Cymru 2008

Profiad a Chyfranogiad – Crynodeb Adroddiad Thompson

Author: National Youth Bureau 1982
PROFIAD A CHYFRANOGIAD

Adroddiad Grŵp Adolygu’r Gwasanaeth Ieuenctid i’r Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg a Gwyddoniaeth, Awst 1982