Chwilio ein Cronfa Ddata Adnoddau

Eich canlyniadau chwilio (3)

Yn dangos canlyniadau gan ddefnyddio rhai o'ch termau chwilio

Newsline – Young People and Homelessness in Wales: Guidelines for the Youth Service Cym

Author: Liam Kealy, Cyngor Ieuenctid Cymru 1998
Bwriad y papur hwn yw rhoi arolwg o faintiuoli digartrefedd ieuenctid yng Nghymru; cynnig golwg ar brofiad pobl ifanc ddigartref yng Nghymru ac yn bwysig iawn, rhoi rhyw syniad am sut y gall y gwasanaeth ieuenctid chwarae rhan mewn datblygu a darparu gwasanaethau.

Cynnwys:
• Diffinio digartrefedd ieuenctid
• Maint a natur digartrefedd ieuenctid yng Nghymru
• Dewisiadau tai i bobl ifanc
• Rôl y gwasanaeth ieuenctid
• Sefydliadau tai yng Nghymru

Neges – Ieuenctid ‘Anfodlon’: ymchwil gefndirol, cydnabyddiaeth wleidyddol a datblygiad polisi

Author: Howard Williamson, Cyngor Ieuenctid Cymru 1999

Neges – Trwyddedu Yrru Cyfrifiaduron Ewropeaidd (ECDL) Adroddiad ar y Cam Cyntaf

Author: Barry Doughty, Cyngor Ieuenctid Cymru, 2000